Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
vinoteka.jpg, 11kB

Kalendář

2003-0
Info
Lékařská služba první pomoci v Praze 27.1.2003
Reforma zdravotnictví je nejen vděčným tématem pro veškerá masmédia, ale je předmětem diskusí politiků především na regionální úrovni a hlavně je předmětem zájmu širokých vrstev obyvatelstva.
V této souvislosti se celkem zákonitě vyrojí spousta nepodložených informací, spekulací a fám, které ve svém důsledku mohou vyvolat u občanů určitou nejistotu. Proto pokládám za svou povinnost informovat veřejnost o současné situaci v systému pražského zdravotnictví.
Především je třeba zdůraznit, že zdravotní péče je veřejnou službou a veškerá zdravotnická zařízení poskytují zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Jde o dobrovolné přijetí a podřízení se režimu zdravotnického zařízení se svobodnou volbou lékaře. V souvislosti s převodem nemocnic z okresních úřadů na kraje nebude kraj Hlavní město Praha přebírat žádnou nemocnici, neboť jejich zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Rozhodující úloha v řízení zdravotní péče v působnosti Hlavního města Prahy vyplývá z funkce zřizovatele Zdravotnické záchranné služby a zajištění lékařské služby první pomoci. Vzhledem k tomu, že se neustále množí dotazy občanů na reorganizaci a další osud těchto zdravotnických zařízení, zdůrazňuji, že činnost Zdravotnické záchranné služby v Praze je plně zajištěna a průběžně řešíme jen běžné problémy jako je optimalizace výjezdových míst, skladování materiálu, dislokace obslužných míst apod.
Problém, který je nyní předmětem našeho řešení, je příprava celoměstského systému lékařské služby první pomoci (tzv. pohotovost) z městských částí pod Hlavní město Praha. Představy zástupců městských částí se liší v názorech na způsob řízení a centralizaci, na možné sloučení se Zdravotnickou záchranou službou nebo na dislokaci. Nezanedbatelná je i skutečnost, že i po odečtení úhrady od zdravotních pojišťoven vynakládáme na provoz „pohotovostí“ ročně několik desítek milionů. Je snahou Hlavního města Prahy tuto činnost zefektivnit při zajištění požadované odpovídající úrovni zdravotní péče, a to včetně odpovídající dostupnosti pro občany a návštěvníky Prahy. Mezi negativní stránky, které nyní řešíme, patří obtížně vymahatelné úhrady za ošetření některých návštěvníků Prahy, nepojištěných cizinců a bezdomovců, dále zneužívání „pohotovostí“ některými občany, kteří si zapomněli nechat napsat recept v běžných ordinačních hodinách a nahrazují to návštěvou na „pohotovosti“ apod.
Přes veškeré tyto a další problémy mohu Pražany ujistit, že Lékařská služba první pomoci je pro tento rok plně zajištěna pro občany všech městských částí a nikdo se nemusí obávat, že by se mu v případě nějaké náhlé nevolnosti či jiných náhlých zdravotních potížích nedostalo odpovídající lékařské péče, a to jak všeobecné, tak i dětské a stomatologické.
V těchto dnech naši zaměstnanci dokončují sběr veškerých dat, majících souvislost se zdravotní lékařskou službou, následně tyto informace vyhodnotíme, zpracujeme analýzu a pak i projekt zajišťování této zdravotní péče. Jednotlivé alternativy budeme konsultovat s lékaři, zdravotními pojišťovnami a dalšími odborníky.
Hledáme takovou alternativu, která zajistí občanům optimální podmínky pro případné využívání Lékařské služby první pomoci, a to především z hlediska péče o zdraví, ale i z hlediska možností technického zajištění, dostupnosti a v neposlední řadě i z hlediska efektivnosti využívání. Chtěla bych ubezpečit všechny občany, že budou včas informováni o schváleném celoměstském systému zajišťování Lékařské služby první pomoci, a to s dostatečným předstihem před jeho realizací.

Mgr. Hana Halová
radní hlavního města Prahy

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí