Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
uvodaka.jpg, 9,3kB

Kalendář

2003-0
Info
Pravidelné ověřování provozuschopnosti sirén
Pravidelné ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění

Na základě vyhlášky Ministerstva vnitra o ochraně obyvatelstva je od října 2002 pravidelně ověřována provozuschopnost jednotného systému varování a vyrozumění na území ČR. Přezkoušení sítě poplachových sirén je prováděno každou první středu v měsíci ve 12,00 hodin, trvalým tónem po dobu 2 minut. Nyní se tato prověrka uskuteční ve středu 5. února 2003 ve 12,00 hod.
V současné době šíří varovný signál na území hl. m. Prahy 384 sirén. Z toho je 245 elektrických sirén celoplošného systému varování v majetku státu a jsou schopné generovat pouze akustické signály. Autonomní systém varování a informování hl. m. Prahy disponuje 139 elektronickými sirénami, které jsou majetkem hl. m. Prahy. Ty umožňují po odeznění jakéhokoliv varovného signálu poskytnout hlasovou informaci o povaze a druhu hrozícího nebezpečí a způsobu ochrany před tímto nebezpečím.
Přezkoušení autonomního systému varování předáním slovní informace z Operačního střediska krizového štábu hl. m. Prahy na 139 elektronických sirén se bude provádět pouze v případě potřeby hl. m. Prahy a to na základě rozhodnutí primátora.

Tiskovému oddělení OPR MHMP
informaci poskytl odbor krizového řízení MHMP tel.: 236 00 2382
V Praze 3.2.2003


(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí