Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
kotva.jpg, 11kB

Kalendář

2003-0
Info
Nevyčerpané finance na odstraňování škod z loňského roku se převádějí do letoška
Zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru hospodářské správy MHMP o 16 995 tis.
Kč na úhradu faktur souvisejících s odstraněním škod vzniklých povodněmi z nevyčerpaných prostředků roku 2002 určených ke stejnému účelu schválila dnes městská rada.

Na úhradu faktur souvisejících s odstraněním škod městským částem a hl. m. Praze bylo loni schváleno celkem 220 000 tis. Kč. K 31. 12. 2002 bylo čerpáno 203 004 521 Kč. Tato částka byla použita zejména na zabezpečení prvních následků povodňové situace – např. na vybavení azylových center materiálem a zásobami, na materiální zabezpečení záchranných prací – protipovodňové zábrany, nářadí, desinfekční prostředky atd. V další etapě přibyly náklady na sanační a úklidové práce, odvoz naplavenin, čištění ulic a zaplavých sklepů, vysoušení objektů apod. A to jak pro hl. m. Prahu, tak pro jednotlivé postižené městské části – např. Zbraslav, Radotín, Karlín, Holešovice, Chuchle. Nevyčerpané prostředky na tyto účely z roku 2002 ve výše 16 995 tis. Kč se převádějí do letošního roku a budou z nich propláceny faktury za práce související s odstraněním povodňových škod z postižených městských částí.
Rozdělení poskytnuté dotace MMR městským částem z povodňového fondu hl.města Prahy na opravy bytového fondu poškozeného povodní v roce 2002
Povodní postižená městská část Požadovaná dotace od MMR v tis.Kč Rozdělení dotace na MČ v tis.Kč Záloha č. 1 na dotaci v tis.Kč Záloha č. 2 na dotaci v tis.Kč
Praha 1 15 903 10 337 5 169 5 168
Praha 4 483 314 157 157
Praha 7 15 576 10 124 5 062 5 062
Praha 8 31 192 23 616 11 808 11 808
Praha 12 3 350 2 178 1 089 1 089
Praha 16 11 145 7 244 3 622 3 622
Praha 39 Lipence 1 000 650 325 325
Praha 49 Suchdol 2 103 1 367 684 683
Praha 52 Trója 1 400 910 455 455
Praha 54 Velká Chuchle 12 474 8 108 4 054 4 054
Praha 56 Zbraslav 44 388 32 152 16 076 16 076
Celkem 139 014 97 000 48 501 48 499(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí