Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
uvodaka.jpg, 9,3kB

Kalendář

2008-0
Článek

Co se to staví na Závisti?

Už na začátku devadesátých let schválilo tzv. velké zastupitelstvo (tj. zastupitelstvo hl.m. Prahy) územní plán, ve kterém je na Závisti dosti rozlehlá plocha určená pro obytnou výstavbu. Viz obrázek. (OB je čistě obytná plocha, PZO zahrádky a zahrádkářské osady, PS jsou sady a zahrady, NL jsou louky a pastviny.) Stvba ale dlouho nezačínala, protože inženýrské sítě, zvláště kanalizace, jsou v této lokalitě velmi nákladné.

V letech 2006 a 2007 se však na popud některých vlastníků pozemků magistrát rozhýbal, rozhodl o investici a získal příslušná povolení. Pozemky vlastní podle katastru Pozemkový fond, Hl.m. Praha, společnost OZRIM a soukromí vlastníci. Katastr nezobrazuje případné dohody o budoucím prodeji pozemků například od Pozemkového fondu.

Teď se tady staví kanalizace, vodovod a plyn. Kanalizace bude svedena dolů k řece a odsud výtlačným potrubím zavěšeným pod mostem bude napojena do kanalizce v ulici Žitavského. Obdobně vodovod bude veden ze Žitavského ulice pod mostem nahoru na Závist. To umožní realizaci výstavby rodinných domů na místě, které mělo ještě donedávna krásnou vyhlídku na Zbraslav. Ta ale bude brzo poněkud zkalena pohledem na maxikřižovatku městského okruhu. Bylo zpracováno několik variant urbanistických studií, dá se očekávat umístění asi čtyřiceti nebo více nových rodinných domů. V oblasti už nyní je cca 60 chat, z nichž některé už na rodinné domy byly přestavěny dříve. Zajímavé je, že i na pozemcích ještě více na sever, tj. v podstatě vedle vyústění tunelu, jsou v územním plánu plochy pro bytovou výstavbu.

Územní plán:

Přehledná katastrální mapa:

Závist letecky:

-k-
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí