Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
veterina.jpg, 9,4kB

Kalendář

2003-0
Info
Městské části dostanou zálohu z povodňového fondu Prahy
Městská rada na dnešním jednání vzala na vědomí, že v roce 2002 byla Praze poskytnuta státní dotace MMR ve výši 97,0 mil. Kč do povodňového fondu hl. m. Prahy.

Je určena městským částem na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi. Dřívějším usnesením městské rady už byly tyto nevyčerpané prostředky převedeny do letošního roku. Na základě těchto předchozích kroků dnes městská rada schválila poskytnutí první zálohy na neinvestiční dotaci městským částem, přičemž jde celkové o 48 500 tis. Kč. Tato dotace bude poskytnuta z povodňového fondu hl. m. Prahy. Peníze jsou určeny na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002. Rada současně schválila rozdělení této zálohy městským částem (informaci uvádíme v příloze této zprávy) s tím, že rozpočtové opatření bude provedeno až po schválení v Zastupitelstvu hl. m. Prahy.
Rada dnešním usnesení zareagovala na fakt, že úprava pravidel pro poskytování finančních prostředků z povodňového fondu hl. m. Prahy na opravu bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 a další náležitosti nebyly na projednány na lednovém zasedání zastupitelstva, a proto zastupitelstvo nemohlo ani schválit poskytnutí této dotace městským částem. Tím se posunuly termíny a peníze by městským částem mohly být vyplaceny nejdříve v březnu. Ale pravidla a návrh smlouvy, kterou bude uzavírat městská část se žadatelem (dle schválených pravidel v Zastupitelstvu MČ) už jsou městskou radou schválena a aby mohly městské části začít na vlastní agendě pracovat, měly by mít finanční prostředky již k dispozici. Proto se přistupuje k poskytnutí prostředků městským částem formou zálohy na neinvestiční dotaci z povodňového fondu hl. m. Prahy

Rozdělení poskytnuté dotace MMR městským částem z povodňového fondu hl.města Prahy na opravy bytového fondu poškozeného povodní v roce 2002

Požadovaná dotace od MMR v tis.Kč: 44388
Rozdělení dotace na MČ v tis.Kč: 32 152
Záloha č. 1 na dotaci v tis.Kč: 16 076
Záloha č. 2 na dotaci v tis.Kč: 16 076
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí