Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
drogerie.jpg, 10kB

Kalendář

2008-0
Info
Dobrovolnický úklid Zbraslavi
Petra Hamerská
V sobotu 24.5. se uskutečnil avizovaný dobrovolnický úklid Zbraslavi. V 9 hod. ráno se sešel za krásného počasí relativně uspokojující počet dobrovolníků z řad členů zbraslavských neziskových organizací, hasičského sboru, úřadu MČ a i řadových občanů Zbraslavi. Po rozdělení účastníků do skupin a převzetí pytlů a vody se skupiny vydaly na svá úklidová teritoria. Uklízelo se v oblasti horní části Zbraslavi – Baní, již od výjezdu ze Strakonické, kde došlo z důvodu výrazně skládkového charakteru znečištění k rychlému zaplnění pytlů. Dále se čistily již tradičně znečištěné lokality jako Kamínka, Belveder, Borovičky, apod. Množství odpadků bylo tak rozsáhlé, že bohužel nebylo možné vyčistit vše v rámci jedné akce.
Facit: pojďme společně apelovat na profesionální řešení zajišťování pravidelného úklidu v naší městské části, uskutečňovat pořádkovou osvětu a nebýt hlavně lhostejní vůči našemu nejbližšímu životnímu prostředí. Dík patří všem dobrovolníkům, kteří ukázali, že jim jejich domovské okolí lhostejné není a jsou ochotni pro něj obětovat kus svého drahocenného času.
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí