Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
kotva.jpg, 11kB

Kalendář

2008-0
Článek

Jaderný materiál u Zahradní čtvrti?

Na pokračujícím 13. řádném zasedání zastupitelstva naší městké části jsem byl na základě diskuse nucen předložit mj. následující usnesení. Týká se práce s jaderným materiálem na Zbraslavi, o která začal nečekaně a velmi informovaně mluvit v diskusi zastupitel Picek (KSČM) Zastupitelé ho po delší debatě na rozdíl od řady jiných (viz. níže) přijali:

ZMČ ukládá radě městské části, aby na základě vystoupení zastupitele Miroslava Picka, který informoval o stále trvající práci s jaderným materiálem na Zbraslavi a zmenšení tzv. ochranné zóny kolem tohoto pracoviště, informovala do 1. října 2008 ZMČ, Zbraslavské občany, zejména pak obyvatele Zahradní čtvrti:

  • o přesné definici, s jakým jaderným materiálem a kde se na Zbraslavi pracuje
  • úloze a zpochybněné dostatečnosti tzv. ochranné zóny
  • případných rizicích, která obyvatelům Zbraslavi, zejména pak Zahradní čtvrti, hrozí
  • krizových plánech a opatřeních pro případ nepředpokládané události

Ukázky nepřijatých usnesení, na které bylo dost hlasů, ale scházela zřejmě vůle, ochota či odvaha:

  • Ukládá radě předložit Zbraslavským občanům a ZMČ seznam svých priorit a návrh činnosti v následujících dvou letech, a to včetně návrhu financování.
  • Ukládá radě MČ prověřit a vysvětlit, proč bylo v oficiálním dopise starostky MČ Renaty Hůrkové na MHMP obsaženo v přiloženém zápise ze 6. zasedání ZMČ zcela smyšlené usnesení P 06 080 07a, o kterém zastupitelé nikdy nehlasovali a v ověřeném zápise z 6. zasedání není.
  • Vyzývá starostku MČ Renatu Hůrkovou, aby uhradila škodu, která vznikla MČ tím, že podepsala dohodu o pracovní činnosti v rozporu se svými kompetencemi.
  • Pověřuje radu MČ Praha – Zbraslav vypracováním návrhu na efektivní využití zametacího stroje CITY CAT 2020.
  • Zastupitelstvo vyzývá radu, aby bezodkladně iniciovala podání trestního oznámení na neznámého pocahtele pro zneužití pravomoci veřejného činitele a neoprávněného obohacení druhé osoby. ( Návrh Usnesení vychází z doporučení kontrolního výboru!)
  • Odvolává z funkce starostku MČ Praha – Zbraslav Renatu Hůrkovou. (Přestože starostka byla zvolena raději tajnou volbu, návrh na tajné hlasování o odvolání nebyl schválen…)

Karel Tejkal, zastupitel MČ Praha - Zbraslav
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí