Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
accord.jpg, 6,5kB

Kalendář

2003-0
Info
Lékařská služba první pomoci není nechtěné dítě
- radní HMP, Mgr. Hana Halová 12.2.2003
Zdravotnický systém a zejména Lékařská služba první pomoci (dále jen LSPP) je průběžně v popředí zájmu Pražanů a logicky i medií. Za této situace je pak dostačující, když je i malý nedostatek veřejných informací a rozvine se půda pro vznik různých polopravd a fám, které vzbudí v občanech určitou nervozitu a obavu o úroveň zajišťování LSPP. To je také důvod, proč pokládám za svojí povinnost veřejně informovat Pražany o probíhající přípravě reformy LSPP a její nové koncepci.


Především považuji za nutné sdělit občanům, že LSPP v Praze je v tomto roce plně smluvně zajištěna a nejsou známy žádné signály, které by jejich činnost ohrožovaly. V současné době jsme ve spolupráci s městskými částmi ( dále jen MČ) dokončili monitorování všech stanic, poskytujících LSPP v MČ Praha. Provoz 17 stanic zajišťuje v noční době, v sobotu, neděli a ve svátek 23 lékařů a 16 zdravotnických sester, stanice jsou vybaveny automobily pro výjezdy lékaře za pacienty. V minulém roce bylo v Praze ošetřeno 47 951 dětských a 120 863 dospělých pacientů. Z toho bylo ošetřeno mimo stanici 3 328 dětí a 21 214 dospělých.
Ošetření pacientů je hrazeno zdravotnickými pojišťovnami. Zbývající část nákladů za službu lékařů a sester vč. režie za pronájem místnosti a pohotovost auta je hrazena z rozpočtů MČ. Do této položky je zahrnuto i nutné ošetření lidí, kteří nejsou pojištěni. Celková částka tohoto příspěvku v Praze se v minulém roce vyšplhala na téměř 60 mil. Kč. V poměru k 19 mil. Kč, které uhradily pojišťovny, by bylo možné s jistou mírou nepřesnosti propočítat, že LSPP jsou využity z jedné třetiny. Navíc nároky na úhradu provozu LSPP nebezpečně rostou. Informace, že máme k dispozici 100 mil. Kč v rozpočtu města na úhradu LSPP je vysloveně nesprávná a zavádějící. Je pravdou, že v rozpočtové kapitole zdravotnictví byla tato částka v roce 2002 uvedena, ale následně byla převedena do kapitoly pokladní správa a v roce 2003 bude část těchto finančních prostředků převedena pro rezervu na potřeby zdravotnictví.
V příštích dnech máme připraveno jednání se zdravotnickými pojišťovnami a hned začneme zpracovávat prvou verzi celoměstské koncepce zajišťování LSPP v hlavním městě Praze. Z dílčích výsledků analýzy vyplývá, že bude nutné ordinace LSPP výrazně redukovat, s čím souhlasí i MČ. Upřednostníme model zachování LSPP v těch lokalitách hlavního města Prahy, kde se dobře zavedly a MČ investovaly značné finanční prostředky.Hlavním kritériem bude nejen dostupnost a kvalita lékařských služeb, ale i dostupnost lékáren a pochopitelně se nemůžeme vyhnout ani ekonomickým aspektům. Zpracovaný návrh opětně prokonzultujeme jak s pojišťovnami, tak i s MČ a následně vypracujeme projekt, který předložíme Radě hlavního města Prahy ke schválení. Připravujeme výběrové řízení na provozovatele těchto ordinací. Mám zájem na tom, aby občané byli včas o připravovaném projektu informováni a proto budu průběžně poskytovat informace o stádiu rozpracovanosti.
Není tedy zatím žádný důvod k obavám o budoucnost LSPP ani v roce 2003, ani v roce 2004 a létech dalších. Nový celoměstský systém bude zároveň nastaven tak, aby mohl pružně reagovat na veškeré změny v podmínkách zajišťování LSPP v Hlavním městě Praha a jeho obyvatel.

Radní HMP Mgr. Hana Halová


(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí