Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
kotva.jpg, 11kB

Kalendář

2008-1
Info
Zpráva rady rodičů o MŠ Nad Parkem
Rada rodičů
Dne 10.12.2008 se sešla Rada rodičů Občanského sdružení rodičů a přátel školy a dětí při MŠ Nad Parkem, aby reagovala na diskuzi na portálu Zbraslav.info na téma MŠ Nad Parkem.
Ke konkrétní připomínce paní Jaklové jsme si vyžádaly vyjádření ředitelky MŠ paní Mahelkové, která v této věci provedla šetření. Z příspěvku paní Jaklové není jasné, o který den se přesně jednalo (zda 3.12., 4.12. či 5.12.). Dotyčná paní učitelka popírá, že by děti opustila a odskočila si do trafiky a je ochotna konfrontovat se s paní Jaklovou, která příspěvek do diskuze zadala.
Na základě anonymního příspěvku o sponzorských darech jsme si vyžádaly informace od paní ředitelky. Například při zápisu v březnu 2007 bylo přijato 33 dětí, v roce 2008 60 dětí (vše závisí od počtu dětí odcházejících do ZŠ), na škole je zapsáno 125 dětí. Od rodičů bylo za školní rok 2007/2008 a za 1. polovinu letošního školního roku přijato celkem 22 sponzorských darů. Z tohoto počtu bylo 17 darů od rodičů dětí, které již do MŠ docházely v předchozích letech. Sponzorské dary nebyly nikdy přijaty před přijetím dítěte, děti jsou přijímány dle stanovených kritérií a jejich dodržení kontroluje ÚMČ, kterému je seznam přijatých dětí s adresami bydliště a datem narození zasílán po každém zápisu. Veškeré sponzorské dary jsou řádně evidovány, dají se dohledat v účetnictví školy a vždy byly použity pro zabezpečení potřeb dětí. Je pravdou, že na výroční schůzi OSRPDŠ je poděkováno rodičům, kteří přispěli ke zvelebování školy, ale nevidíme na tom nic špatného.
Nerozumíme tomu, proč by MŠ Nad Parkem měla mít špatnou pověst. Rekonstrukce budovy, interiérů, rozlehlé zahrady, hřiště, herních prvků a pískovišť stálo nemalé úsilí. Jak tato MŠ vypadá a jak funguje, je výsledkem dlouhodobé soustavné práce vedení školy. Členové rady mají s touto MŠ dobrou osobní zkušenost. Učitelky ve školce Nad parkem jsou milé, dětem se příkladně věnují a připravují pro ně spoustu zajímavých aktivit. Někteří rodiče to tak nemusí cítit, ale to je přirozené, protože každý máme trochu jiná očekávání a není možné všechna splnit. Doporučujeme nespokojeným rodičům, ať konkrétně a ihned řeší různá nedorozumění, ať mluví se svými učitelkami, pokud je něco trápí nebo se jim něco nelíbí. Pokud se sami neumíme domluvit a dohodnout, těžko to naučíme své děti.

Rada rodičů Občanského sdružení rodičů a přátel školy a dětí při MŠ Nad Parkem


(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí