Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
septima.jpg, 9,3kB

Kalendář

2003-0
Info
Neznámému majiteli...
VÝZVA

DNE 17.1.2003 BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE VOZIDLO ŠKODA 105 BARVY ZELENÉ STOJÍCÍ NA KOMUNIKACE V ULICI Zbraslavské náměstí 461, SPZ ADH 84-91

LZE PODLE USTANOVENÍ §18 ODST. 2 PÍSM. G) ZÁKL. Č. 13/1997 SB. POVAŽOVAT ZA VRAK. TENTO ZÁKON V UVEDENÉM PARAGRAFU ZAKAZUJE ODSTAVOVÁNÍ TRVALE TECHNICKY NEZPŮSOBILÝCH VOZIDEL NEBO VOZIDEL ZJEVNĚ TRVALE TECHNICKY NEZPŮSOBILÝCH NA DÁLNICÍCH, SILNICÍCH NEBO MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH. VYZÝVÁME TÍMTO VLASTNÍKA SHORA UVEDENÉHO VRAKU, ABY TENTO DO 2 MĚSÍCŮ ODSTRANIL. POKUD VLASTNÍK VRAKU NEODSTRANÍ DO TÉTO DOBY VRAK SÁM, BUDE VRAK PO JEJÍM UPLYNUTÍ NA ZÁKLADĚ §19 ODST. 3 A 4 ZÁK. Č. 13/1997 SB. ZKLIKVIDOVÁN NA NÁKLADY MÍSTNÍHO ÚŘADU. PŘI DODATEČNÉM ZJIŠTĚNÍ VLASTNÍKA VRAKU VUDE VŮČI NĚMU UPLATŇOVÁN NÁROK NA NÁHRADU NÁKLADŮ VZNIKLÝCH ODSTRANĚNÍM A LIKVIDACÍ VRAKU. VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VRAKU JE SOUČASNĚ VYVĚŠENA NA ÚŘEDNÍ DESCE MÍSTNÍHO ÚŘADU ZBRASLAV.


VE ZBRASLAVI DNE 17.1.2003

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
MÚ ZBRASLAV

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí