Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
ucto.jpg, 9,7kB

Kalendář

2003-0
Info
USNESENÍ Rady hlavního města Prahy
číslo 0130

ze dne 18.2.2003

k návrhu na uvolnění dotací městským částem hl. m. Prahy ve výši 148 306 tis. Kč k likvidaci následků srpnové povodně z blokovaných prostředků v kapitole 10

Rada hlavního města Prahy

I. bere na vědomí, že
ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2003, v rezervě kapitoly 10 je blokována pro městské části na odstraňování následků povodní částka ve výši 148 306 tis. Kč

II. souhlasí
1. se snížením rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 1016, OdPa 6409 - rezerva na odstraňování povodňových škod o částku 148 306 tis. Kč v souvislosti s uvolněním dotací městským částem hl. m. Prahy

2. s poskytnutím dotací městským částem hl. m. Prahy k odstraňování povodňových škod v celkové výši 148 306 tis. Kč, z toho formou:

- neinvestiční dotace 114 866 tis. Kč

- investiční dotace 33 440 tis. Kč

v členění na jednotlivé městské části dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III. ukládá

1. náměstkovi primátora Paroubkovi

1. předložit návrh dle bodu II. tohoto usnesení Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení

Termín: 27. 3.2003

2. náměstkovi primátora Bürgermeisterovi, radnímu Šteinerovi

1. prověřit oprávněnost požadavků uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení a možnost jejich finančního krytí a následně informovat příslušné městské části

Termín: 14. 3.2003
Zbraslav - Kč v tis.
Místní knihovna U malé řeky - oprava objektu, vybavení
1,581

56 Základní umělecká škola - opravy a za*ízení
1,099

57 Zařízení Divadla
600

58 Hasičská zbrojnice - oprava, vybavení
488

59 Dočišťování a úklid veřejných prostranství - Zbraslav, Lahovice, Lahovičky
3,000

60 Nákup nízkoponorného člunu pro SDH Zbraslav
490

61 Celkem Zbraslav
6,768 neinvestiční
490 investiční(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí