Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
klara-touskova.jpg, 12kB

Kalendář

2009-0
Článek
Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2010 určené pro

1) městské části hl.m. Prahy, školy a školská zařízení
I.Rekonstrukce a oprava školních sportovišť
II.Úprava veřejných ploch určených pro sportování
III.Provoz veřejně přístupných plaveckých bazénů
IV.Úsporná technologická opatření pro provoz plaveckých bazénů
V.Sportovní turnaje a akce celopražského a celostátního významu

Termín uzávěrky: 14. 10. 2009 - pro programy I. – V.

2) subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy

I. Provoz a nájmy veřejně přístupných tělovýchovných zařízení (dále jen TVZ) (I/1, I/2, I/3, I/4)
II. Odstranění havárií a s tím související rekonstrukce veřejně přístupných TVZ (II/1, II/2)
III. Úsporná technologická opatření pro provoz plaveckých bazénů a zimních stadionů (III/1, III/2)
IV. Zkvalitnění povrchů sportovišť (IV/1, IV/2)
V. Sportovní akce celopražského, celostátního a mezinárodního významu se zaměřením především na děti a mládež konané v hl. m. Praze (V/1, V/2)
VI. Soustředění a tréninkové kempy pro děti do 15 let na území ČR

Termíny uzávěrek:
14. 10. 2009 pro programy I/1, I/2, I/3, I/4, II/1, III/1, III/2, IV/1, IV/2, V/1,VI
14. 4. 2010 pro programy II/2 a V/2


3) nestátní neziskové organizace působící v oblasti sportu handicapovaných sportovců

I. Podpora celoroční sportovní činnosti handicapovaných sportovců na území hl. m. Prahy

Termín uzávěrky: 4.11. 2009

Konzultační středisko ke zpracování projektů:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP (dále jen SMT MHMP) - odd. sportu a volného času, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, č. dv. 660
Po 8.00 - 17.00 hod
Út, Čt 8.00 - 16.00 hod,
St 8.00 –18.00 hod,
Pá 8.00 - 14.30 hod nebo dle telefonické dohody

Kontaktní osoby:

Mgr. Romana Beková tel. 236 005 914 e-mail: romana.bekova@cityofprague.cz
Mgr. Michal Hanžlík tel. 236 005 913 e-mail: michal.hanzlik@cityofprague.cz
Zdeněk Hübner tel. 236 005 931 e-mail: zdenek.hubner@cityofprague.cz
Mgr. Soňa Fáberová tel. 236 005 932 e-mail: sona.faberova@cityofprague.cz
Mgr. Martin Platz, Dipl.ek., vedoucí odd. tel. 236 005 215 e-mail: martin.platz@cityofprague.cz

Podání žádosti:
Žádosti o grant hl. m. Prahy se předkládají na příslušných formulářích - formuláře včetně podmínek Celoměstských programů jsou k dispozici na odboru SMT MHMP - oddělení sportu a volného času, Jungmannova 35/29, Praha 1, v informačním středisku MHMP, P-1, Mariánské nám. 2
nebo na http://magistrat.praha-mesto.cz/Dotace-a-granty/Sport-a-telovychova
Pozor!!! nově je možné podávat žádost elektronicky s využitím elektronického podpisu.

Granty hl. m. Prahy nejsou nárokovou položkou a jsou závislé na výši schválených finančních prostředků určených pro oblast sportu a tělovýchovy v rámci rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2010.Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2010 určené pro subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže (nestátní neziskové organizace a střediska volného času)

Vyhlášené programy: I. Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase II. Výjezdní akce ve volném čase mimo území hl. m. Prahy zaměřené na výchovu dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu III. Akce ve volném čase pro neorganizované děti a mládež na území hl.m.Prahy IV. Volnočasové kluby pro neorganizovanou mládež V. Akce ve volném čase celopražského významu pro širokou veřejnost VI. Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí

Termín uzávěrky: 21. 10. 2009


Konzultační středisko ke zpracování projektů: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „SMT MHMP“) - oddělení sportu a volného času, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, místnost č. 655 a č. 654 Po – Pá 9.00 - 15.00 hod., Po a St také 15,00 – 17, 30 hod. nebo dle telefonické dohody.

Kontaktní osoby: Bc. L. Čuta tel. 236 005 908 e-mail: lubos.cuta@cityofprague.cz Mgr. L. Jiráčková tel. 236 005 906 e-mail: libuse.jirackova@cityofprague.cz BC. M. Odstrčilová, Dis. tel. 236 005 925 e-mail: michaela.odstrcilova@cityofprague.cz Mgr. M. Platz, Dipl.ek., vedoucí odd. tel. 236 005 215 e-mail: martin.platz@cityofprague.cz

Podání žádosti: Žádost o grant hl. m. Prahy se předkládá na příslušných formulářích, které jsou včetně podmínek Celoměstských programů k dispozici na oddělení sportu a volného času SMT MHMP, v informačním středisku Magistrátu hl. m. Prahy nebo na internetových stránkách hl. m. Prahy. Žádost se přijímá ve dvou vyhotoveních včetně informačního listu v obálce označené : „SMT MHMP – Žádost o grant v oblasti volného času“ poštou nebo osobně v podatelnách Magistrátu hl. m. Prahy.

Podrobné informace týkající se vyhlášení Celoměstských programů pro oblast volného času dětí a mládeže naleznete na internetových stránkách http://magistrat.praha-mesto.cz/Dotace-a-granty/Volny-cas-mladeze. Pozor!!! nově je možné podávat žádost elektronicky s využitím elektronického podpisu.

Pozn.:
Granty hl. m. Prahy nejsou nárokovou položkou a jsou závislé na výši schválených finančních prostředků určených pro oblast volného času dětí a mládeže v rámci rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2010.

Plné znění těchto programů najdete od 31.8.09 na: http://magistrat.praha-mesto.cz/Dotace-a-granty/Sport-a-telovychova nebo http://magistrat.praha-mesto.cz/Dotace-a-granty/Volny-cas-mladeze

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí