Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
husqvarna.jpg, 8,1kB

Kalendář

2003-0
Info
Návrh na zrušení části územního plánu
Návrh na zrušení části Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pro území dotčené záplavami v srpnu 2002 ve smyslu § 31a stavebního zákona.


Rada souhlasí s návrhem na zrušení části Územního plánu pro území dotčené srpnovou povodní ve smyslu § 31a stavebního zákona, který umožňuje urychlenou přípravu a realizaci protipovodňových opatření. Návrh bude předložen ke schválení ZHMP v březnu.
Po vyhodnocení zkráceného připomínkového řízení bude zpracován návrh příslušné obecně závazné vyhlášky, kterou by mělo projednat ZHMP v březnu.
Rada schválila 21. 1. t.r. harmonogramy postupu přípravy a výstavby protipovodňových opatření a jejich etapizace a návrh umístění linie protipovodňové ochrany. Harmonogramy vycházejí z naléhavé potřeby urychlit přípravu a realizaci protipovodňových opatření. Jejich linie a rozsah reagují na kulminaci průtoků povodně v srpnu 2002, v některých oblastech však nejsou v souladu s rozsahem a linií navrhovanými na povodňové průtoky odvozované z katastrofální povodně v roce 1890. Pro urychlení přípravy protipovodňových opatření v těchto oblastech se proto vychází z novely stavebního zákona, která reaguje na loňskou srpnovou povodeň. Její § 31a umožňuje zrušit územně plánovací dokumentaci pro vymezené území dotčené záplavami a § 137a umožňuje zjednodušení územního a stavebního řízení ke zmírnění nebo odvrácení důsledků živelní pohromy u staveb.
Návrh na zrušení částí Územního plánu hl. m. Prahy se týká konkrétních etap protipovodňových opatření v lokalitách Malá Strana a Kampa, Karlín – Libeň včetně alternativy u Libeňského mostu, Holešovice – Stromovka včetně alternativy u Libeňského mostu, Výtoň, Podolí a Smíchov, Zbraslav – Radotín, Troja.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí