Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
veterina.jpg, 9,4kB

Kalendář

2009-0
Článek
Nevím, jestli umístění sochy v tomto prostoru vzniklo náhodou, nebo se znalostí věci. Faktem je, že socha je umístěna snad v nejposvátnějším místě, které na Zbraslavi máme.

V roce 1297, den po své korunovaci, položil král Václav II. základní kámen chrámu Panny Marie na Zbraslavi jako součásti budoucího cisterciáckého kláštera Aula Regia. Chrám byl velkolepě budovaný jako místo posledního odpočinku přemyslovského rodu. Právě v místě pod Myslbekovou jezdeckou sochou sv. Václava byla zděná hrobka, ve které byl zakladatel kláštera po své smrti pohřben. U jeho nohou byly pohřbeny jeho děti Anežka, Markéta, Jan a Jitka, po jeho boku syn Václav III. přenesený sem z Olomouce a dcera Eliška Přemyslovna. Jeho vnučka Markéta spolu s pravnukem - novorozencem Mikulášem byli pohřeni uprostřed chrámu mezi sedadly mnichů. V chrámu byla pohřbena i Anežka, sestra Václava II. a Johanka manželka Václava IV. Dočasně také sám Václav IV. Jeho tělo, dosud nezetlelé, však husité vytáhli z hrobu a zneuctili, poté bylo tajně pochováno na vinici (Havlíně?). V tu dobu byl také klášter ve své gotické podobě zničen.

V době barokní Cisterciáci klášter obnovili v podstatě na původním půdorysu, jak je dobře vidět na leteckém snímku se zákresem původního půdorysu. Nestihli už ale z důvodů finančních obnovit chrám panny Marie a záhy po dostavbě barokního kláštera Josef II. řád zrušil a majetek zabavil. Skoro se chce použít slovo znárodnil. Dochované ostatky posledních Přemyslovců byly přeneseny do kostela sv. Jakuba, nyní pochovány pod podlahou.

Socha sv. Václava stojí tedy v místě, kde byl oltář chrámu Panny Marie a kde ležely ostatky členů královské rodiny. To místo má svoji magii. Bylo by dobře, kdyby tam ta socha zůstala.

Karel Pašek

Půdorysné schema podle K. Benešové a kol. zobrazuje současný půdorys kláštera spolu se základy původního gotického chrámu. Modře je značena barokní výstavba, červeně gotická, fialově novodobá dostavba bývalé tovární vrátnice. Zeleně označeno umístění sochy sv. Václava.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí