Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
septima.jpg, 9,3kB

Kalendář

2003-0
Info
Osvobození od daně 18.2.2003
Městská rada na dnešním zasedání souhlasila s návrhem obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se osvobozují od daně z nemovitostí určené nemovitosti dotčené živelnou pohromou a uložila náměstku primátora Rudolfu Blažkovi předložit návrh obecně závazné vyhlášky Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení na zasedání 27. 2.2003.


Už na lednovém zasedání souhlasila městská rada s vydáním obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou budou od daně z nemovitostí osvobozeny nemovitosti na území Prahy dotčené povodní v srpnu r. 2002… A to pozemky na zdaňovací období r. 2003 na dobu 1 roku a stavby včetně bytů a samostatných nebytových prostor od zdaňovacího období r. 2003 na dobu až 5 let.
Magistrát dostal uloženo předložit návrh příslušné vyhlášky, k projednání jejího byla schválena zkrácená lhůta 15 dnů.
Vzhledem k tomu, že finanční dopad osvobození nesou městské části, jsou v návrhu vyhlášky zapracovány návrhy na osvobození od daně (přílohy č. 1 a 2) v rozsahu v jakém je předložily v připomínkovém řízení. Vpříloze č. 1 a 2 jsou uvedeny nemovitosti tak, jak byly pro osvobození od daně navrženy městskými částmi. Takto budou zahrnuty do vyhlášky. Návrh vyhlášky hl. m. Prahy v přílohách neobsahuje údaje městské části Praha 8, která vzhledem k rozsáhlosti postižení svého území údaje o dotčených nemovitostech dosud nepředložila. Dle sdělení městské části se bude touto problematikou zabývat Rada městské části dne 19.2.2003

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí