Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.Info



Aktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
ucto.jpg, 9,7kB

Kalendář

2009-1
Článek
Městská část Praha -Zbraslav

Úřad městské části Praha -Zbraslav Odbor místního hospodářství Zbraslavské nám. 464, 15603 Praha -Zbraslav

Zkvalitnění vzhledu obce

Vážení občané, vzhledem k dlouhodobé snaze městské části Praha -Zbraslav o zkvalitnění pořádku, vzhledu obce a životního prostředí si Vás dovolujeme upozornit na následující povinnosti.

1 V případě, že z Vašeho pozemku, který přiléhá k chodníku nebo silnici prokazatelně pochází rostlinný odpad znečišťující tyto komunikace (listí, odpad z živých plotů, popínavých rostlin, ovocných stromů, atp.) je Vaší povinností tento odpad průběžně odstraňovat.

2 V případě, že z Vašeho pozemku přerůstají dřeviny nad komunikaci, je nutné zachování podchozí výšky, která je stanovena na 220 cm. Netýká se případů, kdy by byl ohrožen zdravotní stav nebo stabilita dané dřeviny.

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že úklid chodníků znečištěných z Vašich zahrad bude průběžně kontrolován. Nejbližší termín kontroly chodníků je naplánován v týdnu od 2. 11. do 6. 11. 2009 a dále pak průběžně. V případě, že tento stav nebude průběžně odstraňován, může s Vámi Odbor místního hospodářství Úřadu městské části Praha -Zbraslav zahájit správní řízení, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy, orgán zajišťující ochranu a tvorbu životního prostředí na území Městské části Praha -Zbraslav, v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o Wavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 Sb., hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V tomto správním řízení se vystavujete riziku uložení pokuty dle §47 odst. 1 písm. d) a §47b odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů až do výše 20 000 Kč.

Tento dopis je doručován hromadně. Pokud z Vašeho pozemku na přilehlé chodníky nepadá žádné listí nebo nepřerůstají žádné keře nebo stromy, považujte prosím tuto výzvu za informativní.

ÚMČ Praha -Zbraslav

poznámka redakce: dopis také naleznete na adrese http://www.mc-zbraslav.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/File/zkvalitneni_obec.pdf
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí