Barvy pro Zbraslav dnes ve znamení žluté barvy - barvy slunce a léta

Žlutý program: Posílit možnosti rekreačního sportu

Pro obyvatele města vytvořit nabídku rekreačního sportu se zaměřením na děti a dospí-vající mládež - jako alternativu „nicnedělání". Městská zeleň musí být upravená k odpočinku a relaxaci, městské lesoparky k rekreačnímu sportu a zábavě dětí a mládeže. Stávající městské lesoparky (Borovičky, Belveder a Třešňovku) je možné využívat k vytipovaným druhům rekreačního sportu, nenáročným jak na pomůcky a nářadí, tak i na sportovní průpravu. Jako pilotní projekt v jednom zvoleném parku rozšířit sportoviště a vytvořit sezónní pracovní místo pro hlídače parku, který bude dohlížet na provoz a obsluhovat půjčovnu sportovního nářadí a pomůcek. Projekt vyhodnotit po dvou sezónách. Lesoparky propojit označenou stezkou pro pěší s vyznačením vzdáleností - vytvořit tak regulérní vnitřní turistický okruh.

VOLTE KANDIDÁTY US-DEU ZBRASLAV!

Volte barvy pro Zbraslav!