U Kapličky - 241
Zastávkové jízdní řády na http://zbraslav.info
Zbraslav -> Smíchov
Lipence
U Kapličky
Pod Kyjovem
Peluněk
Kostrounek
Sídliště Zbraslav
U Včely
Zbraslavské náměstí
Lahovice
Lahovičky
Dostihová
Malá Chuchle
Lihovar
Smíchovské nádraží

Tip: podržením myši nad časovým údajem zobrazíte číslo linky.
SOBOTA (S)
0:
1:
2:
3:
4: 21+
5: 28+
6: 28+
7: 28+
8: 21+
9: 21+
10: 21
11: 21+
12: 21+
13: 21+
14: 21
15: 21+
16: 21+
17: 21+
18: 01+56
19: 56+
20: 56+
21: 56+
22: 56+
23: 56+
   NEDĚLE a SVÁTKY (+)
0:
1:
2:
3:
4:
5: 28+
6: 28+
7: 28+
8: 28+
9: 28+
10: 28+
11: 28+
12: 28+
13: 28+
14: 21+
15: 21+
16: 21+
17: 21+
18: 21+
19: 21
20: 21+
21: 01+56+
22: 56+
23: 56+
Spoje označené symbolem + zajišťuje nízkopodlažní vozidlo - zvýhodněná doprava invalidů a kočárků.